Vår verksamhet

En modern, komplett bröstmottagning med förbokade tider för trippeldiagnostik mitt i Stockholms city för personer med privat sjukförsäkring eller privat betalande. Vi erbjuder:
• Snabba, säkra och kompletta bröstutredningar med korta led- och svarstider i nära samarbete med mammografiverksamheten i
Bröstcentrum Citys lokaler
• Uppföljningsbesök efter genomgången bröstcancer
• Second opinion inom olika cancersjukdomar
For a Summary in English, click here.

Väntetider för kvinnor att komma på en första bedömning med oro över symtom från brösten varierar i Sverige. Oftast blir det efter den första bedömningen en väntan på specialist-bedömning och/eller väntan på mammografi. Om mer utredning behövs blir det sedan ofta en väntan igen – på ultraljud och eventuell provtagning, en så kallad biopsi. Hela kedjan av nödvändiga åtgärder kallas trippeldiagnostik och denna noggrannhet erbjuds också män med misstänkta symtom från bröstkörtlarna.

Vi på Drottningmottagningen erbjuder snabba tider, inom tre dagar, för klinisk bedömning med palpation hos en erfaren onkolog. Direkt i anslutning görs då även mammografi, och efter behov, även ultraljud och biopsi. Hela kedjan av nödvändiga åtgärder blir då gjort inom 1-2 timmar. Den oroliga kvinnan, eller i förekommande fall mannen, får muntligt besked i direkt anslutning till besöket.

Det enda som inte går att lämna svar på direkt är den mikroskopiska undersökningen av biopsin. För de som behöver genomgå biopsi sätts vanligen ett återbesök upp veckan efter. För de cirka 4% av alla som söker med misstänkta symtom som visar sig ha bröstcancer finns väl upparbetade vårdkedjor för ett snabbt och patientsäkert omhändertagande, antingen privat eller vidare till bröstcancervården i hemlandstinget.