Vår verksamhet

En modern, komplett bröstmottagning som erbjuder förbokade tider för trippeldiagnostik mitt i Stockholms city. Vi utför snabba, säkra och kompletta bröstutredningar med korta ledtider och svarstider tillsammans med mammografin i Bröstcentrum Citys lokaler. Vårt arbetssätt passar också utmärkt för uppföljningsbesök efter bröstcancer. Vi erbjuder även second opinion.
For a Summary in English, click here.

Väntetider för kvinnor att komma på en första bedömning med oro över symtom från brösten varierar i Sverige. Oftast blir det efter den första bedömningen en väntan på specialist-bedömning och/eller väntan på mammografi. Om mer utredning behövs blir det sedan ofta en väntan igen – på ultraljud och eventuell provtagning, en så kallad biopsi. Hela kedjan av nödvändiga åtgärder kallas trippeldiagnostik och denna noggrannhet erbjuds också män med misstänkta symtom från bröstkörtlarna.

Vi på Drottningmottagningen erbjuder snabba tider, inom tre dagar, för klinisk bedömning med palpation hos en erfaren onkolog. Direkt i anslutning görs då även mammografi, och efter behov, även ultraljud och biopsi. Hela kedjan av nödvändiga åtgärder blir då gjort inom 1 timme. Den oroliga kvinnan, eller i förekommande fall mannen, får muntligt besked i direkt anslutning till besöket.

Det enda som inte går att lämna svar på direkt är den mikroskopiska undersökningen av biopsin. För de som behöver genomgå biopsi sätts vanligen ett återbesök upp veckan efter. För de cirka 4% av alla som söker med misstänkta symtom som visar sig ha bröstcancer finns väl upparbetade vårdkedjor för ett snabbt och patientsäkert omhändertagande, antingen privat eller vidare till den landstingsdrivna bröstcancervården.

Fördelarna med detta arbetssätt, som i dagsläget bara kan erbjudas de med sjukförsäkring som täcker detta eller helt privat betalande, är flera:
-Trippeldiagnostik på förbokade tider, allt nödvändigt blir gjort inom 1, max 2, timmar
-Besked om resultatet innan man lämnar mottagningen – enda undantag om det blir biopsi, då behövs oftast ett återbesök som då vanligen sker till samma läkare
-Erfarna onkologer och bröstradiologer i nära samarbete, i samma lokaler och med väl upparbetade rutiner för att garantera såväl hög patientsäkerhet som god service
-Mycket centralt i Stockholm, på Drottninggatan 68. I samarbete med BröstCentrum City
-Fin, trygg miljö där den största majoriteten lämnar besöket med ett lugnande besked. För de där en cancer upptäcks finns väl inarbetade samarbeten för ett tryggt vidare omhändertagande.